GAME-Abling és un projecte co-finançat per la Comissió Europea en el marc del "Setè Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de la Unió Europea '. Un milió d'euros és la quantitat total de fons públics que sigui suport a la inversió privada inicial.

GAME-Abling pertany a l'ampli programa de Capacitats i en particular al programa específic «Recerca en benefici de les PIME». El finançament públic es centra en el desenvolupament d'una "plataforma de jocs per a persones amb paràlisi cerebral per millorar l'ajust d'estar".
Data d'inici: Desembre 2012.
Durada esperada: 2 any.