GAME-Abling és una tecnologia de programari per a la creació de jocs accessibles, amb l'objectiu de millorar l'activitat física de les persones amb discapacitat. Aquest enfocament diferent beneficiarà tant als metges o terapeutes, ¿Qui serà capaç de dissenyar jocs fàcilment personalitzats per als seus pacients, i les persones amb discapacitat, ¿Qui serà capaç de jugar amb els jocs desenvolupats pels cuidadors de terapeuta millorant la seva condició física durant la reproducció.

GAME-Abling farà servir un llenguatge de programació visual per permetre la creació de jocs en una senzilla, forma directa i intuïtiva. D'aquesta manera, persones sense coneixements de programació (I.E. cuidadors i terapeutes) podrien dissenyar jocs per als seus pacients amb discapacitat.