GAME-Abling s'utilitzen dos dispositius d'entrada diferents; un micròfon sense fil per gravar la veu del pacient
i una càmera web per registrar el moviment d'una o diverses parts del cos del pacient. Les imatges gravades amb la càmera web es processaran mitjançant tècniques de visió per computador per rastrejar la cap, ulls, armes,les mans i les cames, així com per detectar alguns gestos bàsics com formes de la mà (mà oberta, puny o la mà forma del punter tancat) i els gestos facials (obertura de la boca i l'obertura / tancament dels ulls). La veu i tots aquests moviments i gestos seran traduïts a les accions de l'usuari que podrien ser utilitzats per controlar els videojocs, similar a una palanca de comandament o un ratolí.

A part de micròfon i càmera web, GAME-Abling També donarà suport a un altre tipus de dispositius de joc d'entrada estàndard, com ara ratolí, teclat, palanca de comandament, controlador de wii, guants de dades, dispositius goniomètriques, taula d'equilibri.
D'acord amb el tipus i la gravetat de la discapacitat del pacient, els metges van a decidir quin tipus de disseny del joc i el tipus d'entrada de dispositiu de joc es pot utilitzar. El rendiment del joc i suggeriments dels jugadors seran registrades en una base de dades i analitzats pels metges o terapeutes per determinar la millora de la condició física.