Η ομάδα GAME δίνετε τη δυνατότητα συναντήθηκαν στο Cornellà de Llobregat (Ισπανία), σε χώρους ATEKNEA, προκειμένου να μιλήσει για την πρόοδο του έργου, με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των εταίρων.

G-A-1

Η ομάδα ανάπτυξης ήταν στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν την πρόοδό τους με τα ΜΜΕ, που ήταν πολύ εντυπωσιασμένος για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Τα παιχνίδια, οι αλγόριθμοι εντοπισμού και η κίνηση με τις βασικές ελεγκτές έχουν υλοποιηθεί. Τώρα, το έργο αντιμετωπίζει το στάδιο της ενσωμάτωσης όλη την τεχνολογία για να το επικυρώσει με εγκεφαλική παράλυση ασθενείς σε πραγματικές καταστάσεις.

G-A-2