Εγκεφαλική Παράλυση (CP) είναι ένα από τα πιο συχνά συνθήκες στην παιδική ηλικία, με συχνότητα 2 να 1,000 γεννήσεις. Στην ΕΕ υπάρχει 1.3 έξω από 15 εκατομμύρια άτομα με CP στον κόσμο. Η νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την κίνηση του σώματος, ισορροπία και τη στάση του σώματος και σχεδόν πάντα συνοδεύεται και από άλλες γνωστικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, κώφωση και προβλήματα στην όραση. Η σοβαρότητα αυτών των προβλημάτων ποικίλλει ευρέως, από πολύ ήπια και λεπτή σε πολύ βαθιά.

Αυτές οδηγούν σε αναπηρία ένα ανενεργό τρόπο ζωής που μειώνει την φυσική υγεία του ασθενούς, κοινωνική συμμετοχή, και την ποιότητα ζωής. Το κόστος θεραπείας μπορεί να είναι μέχρι € 45.000 ανά έτος, ένα κόστος που δεν μπορεί να παρέχεται από περισσότερες από τις οικογένειες. Παίζοντας βιντεοπαιχνίδια είναι μια χρήσιμη θεραπεία που προωθεί και υποστηρίζει πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής σε αυτά τα άτομα. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη μείωση ιατρικών και κοινωνικό κόστος περίθαλψης και τη βελτίωση της ευημερίας των οικογενειών τους. Ωστόσο πρόσβασης στα βιντεοπαιχνίδια είναι δύσκολα εφαρμόζεται για τους.
GAME δίνετε τη δυνατότητα είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο λογισμικού για τη δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών βίντεο σε ένα διαισθητικό τρόπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη εξειδικευμένο προσωπικό (e.g. γονείς) μπορεί να αναπτύξει προσαρμοσμένες παιχνίδια. Αγώνες θα ελέγχεται με κινήσεις του σώματος και της φωνής. Για το σκοπό αυτό, Computer Vision και την εικόνα τεχνικές επεξεργασίας θα αναπτυχθούν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.