Cerebral Palsy (CP) is een van de meest frequent voorwaarden kindertijd, met een incidentie van 2 naar 1,000 levendgeborenen. In de EU is er 1.3 buiten 15 miljoen mensen met CP in de wereld. Deze neurologische aandoening treft beweging van het lichaam, balans en houding en bijna altijd gepaard gaat met andere cognitieve of zintuiglijke beperkingen zoals mentale retardatie, doofheid en visie problemen. De ernst van deze problemen varieert sterk, van zeer mild en subtiel tot zeer diepgaande.

Deze beperkingen leiden tot een inactieve levensstijl die de lichamelijke gezondheid van de patiënt vermindert, maatschappelijke participatie, en levenskwaliteit. Therapie kosten kan maximaal € 45.000 worden per jaar, een kostprijs die niet door het merendeel van de gezinnen kan worden geboden. Het spelen van videogames is een nuttige behandeling die bevordert en onderhoudt meer actieve en gezonde leefstijl bij deze personen. Dit draagt ​​weer bij aan de medische en sociale zorg kosten te verminderen en verbeteren van het welzijn van hun gezin. Echter toegankelijkheid tot videogames wordt nauwelijks toegepast voor hen.
GAME-Abling is om een ​​software tool voor het creëren van interactieve videogames op een intuïtieve manier op een zodanige wijze dat niet-deskundig personeel te creëren (e.g. ouders) kunnen aangepaste games te ontwikkelen. Games zal worden gecontroleerd met behulp van lichaamsbewegingen en spraak. Daartoe, Afbeelding Computer Vision en verwerkingstechnieken worden ontwikkeld om de toegankelijkheid te verbeteren.